E-shop mobile2card.eu

Provoz e-shopu byl ukončen

Podle stávající legislativy na základě Zákona o evidenci tržeb má společnost mobile2card a.s. povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb od 1. 3. 2017, pokud bude společnost i nadále provozovat e-shop na prodej předplacených karet MYUNICARD na webových stránkách www.mobile2card.eu.

Naše společnost proto k 24. 1. 2017 provozování e-shopu ukončuje, protože se rozhodla elektronickou evidenci tržeb nezavádět. Případné dotazy týkající se objednávek před tímto datem můžete směřovat přímo na info@mobile2card.eu.